Νέα Προϊόντα
  • Καλάθι μεταφοράς μπαλλών
Λοιπά Χαρακτηριστικά: > Για 22 μπάλες μπάσκετ ή 40 μπάλες βόλεϋ