Αλτηράκι με επικάλυψη λάστιχου 32,5kg
Λοιπά Χαρακτηριστικά: > Ποιότητα: Μεσαία-χαμηλή
> Κάλυψη: 70% ανακυκλωμένο υλικό, 30% πρωτογενές υλικό